Letná prevádzka  MŠ - júl 2020

15.06.2020
Z rozhodnutia starostu MČ Dúbravka vyplýva, že naša MŠ bude počas letných prazdnin otvorená v mesiaci júl od 01.07.2020 do 31.07.2020. Prosíme rodičov o nahlásenie dochádzky emailom - msbullova@dubravka.sk . 

 Upozorňujeme rodičov, že z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej COVID-19, tento rok nebudú v prevádzke zberné MŠ (teda MŠ zabezpečená v auguste), preto odporúčame využiť prevádzku našej MŠ v mesiaci júl.