Letná dochádzka do MŠ

18.06.2019

Milí  rodičia,

MŠ Bullova bude počas letných prázdnin (01.07.-31.08.2019) z prevádzkových dôvodov zatvorená. Náhradné materské školy sú:  MŠ Damborského (Júl) a  MŠ Ušiaková (August). Dochádzka detí je možná len v dňoch, kedy boli prihlásené vo formulári a podľa inštrukcií pani riaditeľky našej MŠ.

Platba za stravu musí byť uhradená pred nástupom do náhradnej MŠ.

Všetky podrobné informácie dostanete písomne od pani učiteliek.


Prajeme krásne prázdniny a leto všetkým deťom, rodičom a kolektívu MŠ.

                                                                                    Predstavenstvo Bullka, o.z.