Krúžky šk.rok 2019/2020 

11.09.2019

Milí rodičia,

na nástenke v MŠ pribudli informácie a formuláre na zapisovanie sa na krúžky. Krúžky sa budú otvárať v októbri.


Pre 1. až 4. triedu:

  • Pohybový a tanečný krúžok (Bubbles klub)

Záujemci, ktorí sa registrovali minulý rok na tanečný a pohybový krúžok, už obdržali email od pani učiteľky PhDr. Dominiky Černej. Ďalší záujemci prosí kontaktovať pani učiteľku na email:bubblesklub@gmail.com .


Pre 3. a 4. triedu: 

  • Angličtina (Bilingvi)

Záväzné prihlášky sú na skrinkách v šatni aj s podrobnými informáciami.

Pre ďalšie otázky prosím kontaktujte priamo: nikol@bilingvi.sk alebo 0915 147 256

  • Gymnastika (vedené trénermi z FTVŠ)

Nezáväzné prihlášky na nástenke v šatni aj s podrobnými informáciami.
Pre 4. triedu

  • Kurz hrania na flaute

 Nezáväzné prihlášky na nástenke v šatni aj s podrobnými informáciami.