Žiadame o dochvíľnosť rodičov do škôlky

05.12.2018 14:02

 Žiadame rodičov o dochvíľnosť pri odovzdávaní a vyzdvihovaní detí zo škôlky.  Škôlka sa zatvára ráno o 8:00 a prevádzka končí o 17:00 !!!
 Neskoré príchody a NAJMÄ odchody sa budú zaznamenávať. Po 3 porušeniach školského poriadku vzniká možnosť dieťa vylúčiť.