Usmernenie k nástupu do MŠ: Hygienické opatrenia a pravidlá počas dochádzky - platné od 15. júna 2020

21.05.2020
Pokyny riaditeľky MŠ:

Vyhlásenia (Príloha 1 a Príloha 2) je potrebné vytlačiť, vyplniť a priniesť so sebou pri nástupe do MŠ  - 15.06.2020) 

Prílohy nižšie je nutné vytlačené, vyplnené a podpísané priniesť do MŠ pri nástupe 
(1. deň ráno):

Pokyny a informácie z MIU Dúbravka: