Opätovná výzva - Nevoďte choré deti do škôlky

05.12.2018 14:02

Milí rodičia, opätovne Vás žiadame, aby ste deti s prejavmi akéhokoľvek ochorenia (žlté/zelené sople; teplota/sklenené oči; únava; kašeľ...) nevodili do škôlky!!!
Ohrozujete zdravie nielen svojho dieťaťa, ale aj ostatných detí a pedagógov.

Ďakujeme za porozumenie.