Potrebné vypísať prihlášku do OZ Bullka  (formuláre si nájdete v skrinkách v MŠ)

14.03.2019

Tím rodičom, ktorí stále neodovzdali prihlášky do OZ, boli v týchto dňoch do skriniek rozdané opäť prihlášky. Prosíme o ich vyplnenie a odovzdanie tr. učiteľkám, čo najskôr.

                                                                            Ďakujeme