Gymnathlon

15.12.2019

Pondelok 13:00 - 14:00 cvičenie pre prihlásené deti 4. a 3. ročníka s trénermi z FTVŠ v priestoroch District Dance na Harmincovej ulici ( presun s pani učiteľkou).