Pozor !!!    Dočasné prerozdelenie detí do iných tried a otváranie vchodov  !!!

05.12.2018 14:02

Z dôvodu choroby p. učiteliek našej škôlky a pre zachovanie plného chodu škôlky, boli detičky dočasne prerozdelené do iných tried.    Zberná trieda funguje od 6:30 - 7:30 a od 16:-17:00, použite prosím vchod Motýliky. Vchod Lienky je otvorený od 7:30 - 8:00 a poobede medzi 15:00-16:00.