Grant 500 eur

07.05.2022

Našej MŠ sa podarilo získať grant vo výške 500 eur z BVS Zelený región - na skrášlenie a zrevitalizovanie časti trávnej plochy na našom školskom dvore. Našim plánom je: vytvoriť pre deti skalky, vysadiť niektoré druhy rastlín a vytvoriť Hmyzí domček. V rámci zážitkového učenia a prírodovedných aktivít budú tak môcť deti z každej triedy pozorovať rôznorodosť rastlín či živočíchov, čím si deti rozvíjajú a ďalej upevňujú trvalý pozitívny vzťah k prírode, jej poznávaniu a ochrane.