Exkurzia do Bratislavského lesoparku Kamzík 3. a 4. trieda

16.09.2021

Milí rodičia predškolákov (3.a 4. triedy), v piatok 24.9. 2021 pôjdeme (ak nám to počasie dovolí) na exkurziu do Bratislavského lesoparku Kamzík v spolupráci s Daphne - aplikovaná ekológia. Cieľom aktivity je spoznávať blízke prírodné okolie a rozmanitosť prírody a živočíchov. Odchod z MŠ je naplánovaný na 8.15 h, príchod cca o 11.30 h. Súkromný autodopravca nás vyzdvihne aj dovezie k Zimnému štadiónu. Prosíme deti v ten deň priviesť do MŠ do 7.40 h, z dôvodu podania desiaty v školskej jedálni. Ďalšie informácie sú na vchodových dverách pre 3. a 4. tr. a na informačnom tlačive, ktorý vám budeme dávať. Prosíme, aby ste u p.učiteliek podpísali aj hromadný informovaný súhlas s účasťou / neúčasťou na tejto aktivite. Oznam o exkurzii bude aj na web stránke MŠ. Ďakujeme a tešíme sa.