DOTÁCIE - Oznam pre rodičov predškolákov

17.09.2021

Dotáciu na stravu, o ktorú ste si požiadali podpísaním čestného vyhlásenia na oddelení sociálnych vecí a rodiny na miestnom úrade Žatevná 4, je platná od nasledujúceho mesiaca - 01. 10. 2021. V uvedenom období prebieha úhrada vo výške 10,00 eur. ( réžijné náklady )

Rodičia, ktorí si nestihli vybaviť toto čestné vyhlásene, môžu tak ešte urobiť vždy do 10 dňa v mesiaci, avšak nárok na dotáciu im vzniká od nasledujúceho mesiaca.

Dovtedy úhrada za stravu prebieha v plnej výške čo je 39,00 eur.

Informácia sa týka 5 ročných detí.

6 ročné deti majú nárok na bonus, alebo dotáciu na stravu.

Vedúca ŠJ    Štefeková