Dotácia na stravu - oznam pre rodičov

22.08.2022

Rodičia, ktorí majú záujem o dotáciu na stravu pre svoje dieťa/žiaka od 01. septembra 2022 na I. polrok školského roka 2022/2023, do 08. septembra 2022 je potrebné podať overené Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti na Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva, Miestneho úradu, Žatevná 4, Bratislava-Dúbravka. Rodičia, ktorí majú záujem o opätovné uplatnenie si dotácie na stravu v II. polroku školského roka 2022/2023 pre svoje dieťa/žiaka je potrebné do 08. decembra 2022 podať nové overené Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti na Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva, Miestneho úradu, Žatevná 4, Bratislava-Dúbravka. Rodič nahlási dieťa na Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva keď dovŕši 6 rokov veku na e-mailové adresy: alena.kovacova@dubravka.sk, andrea.janikova@dubravka.sk V prípade žiakov navštevujúcich základnú školu k čestnému vyhláseniu je potrebné doložiť aj Potvrdenie o návšteve školy. Tlačivo "Čestné vyhlásenie" nájdete na webovej stránke Dúbravky (www.dubravka.sk). Tlačivo "Čestné vyhlásenie" je možné overiť na miestnom úrade Bratislava-Dúbravka. V prípade nejasností sa prosím obráťte na Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva, Miestneho úradu Bratislava-Dúbravka na e-mailové adresy: alena.kovacova@dubravka.sk, andrea.janíkova@dubravka.sk

Inštrukcie na výpočet životného minima

0 komentárov

AktívnyAktívny

Jana Hlaváčová Kmeťová

4. augusta o 13:14

  • ·

Milí rodičia.V MŠ sa u detí prejavila vysoko nákazlivá choroba ruky, nohy, ústa, tzv. siedma choroba. V súčasnosti dosť rozšírená v BA, ako aj v okolitých mestách, dedinách.Inkubačná doba je 3 až 5 dní. Príznaky môžu byť podobné alergickým prejavom či herpesu. Ochorenie začína horúčkou, prvotné príznaky môžu byť podobné chrípke. Po objavení ochorenia je potrebné dieťa izolovať a mimo kolektívu zostať až kým sa vyrážky úplne nevysušia. Preto Vás žiadam, aby ste svoje deti sl...