Dôležité stretnutie rodičov: 26.03.2019 o 16:00

08.03.2019

Milí rodičia,

Dňa 26.03.2019 o 16:00 (v ŠJ)  sa uskutoční  ďalšie stretnutie ZRPŠ, na ktorom je účasť nutná.

      Prejednávať sa budú nasledovné body:
1. Informácie k založeniu občianskeho združenia (OZ) - Bullka, o.z.
2. Voľba do orgánov OZ
3. Informácie k plánovaným projektom OZ
    (Nápady zo strany rodičov sú viac než vítané)
4. Informácie ku školskému dvoru a ihrisku
5. Informácie k 2% z daní skrz spriaznené OZ
6. Vaše podnety...

Prosím príďte všetci. Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť.

                                                                                  Rada ZRPŠ