Dočasné zmeny otvárania vchodov!!!

05.12.2018

Zberná trieda  funguje od 6:30 - 7:30 a od 16:-17:00. Použite prosím vchod Motýliky. Vchod Lienky je otvorený od 7:30 - 8:00 a poobede medzi 15:00-16:00.