Do pozornosti rodičom - prevádzka MŠ od 11.1. 2021

06.01.2021

Oznam zriaďovateľa MŠ Bullova:

"V súlade s odporučením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, materské školy budú v prevádzke od 11.1. 2021 do odvolania len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (homeoffice) a musia do zamestnania dochádzať v štandardnom mieste výkonu práce."

MŠ Bullova podľa uvedeného bude k dispozícii výhradne pre rodičov pracujúcich  ako zdravotný personál, príslušníci policajného a hasičského zboru, pracovníci v oblasti energetiky, tepelnej energetiky, podporných služieb v elektroenergetike a pre rodičov, ktorých práca im neumožňuje prácu z domu.

Keďže máme na území SR núdzový stav a zákaz vychádzania, je vašou povinnosťou preukázať sa potvrdením od zamestnávateľa, že vám prácu z domu neumožnil.

Váš záujem o MŠ od 11.01. 2021 prosím nahlásiť mailom najneskôr do zajtra 7.1. 2021, aby sme v prípade otvorenia MŠ vedeli všetko organizačne zabezpečiť. Pri nástupe do MŠ bude vašou povinnosťou preukázať sa potvrdením od zamestnávateľa, že vám neumožňuje výkon práce z domu. Inak dieťa nebude môcť byť do MŠ prijaté.

Prosíme zvážiť, či si vaša situácia naozaj vyžaduje dieťa umiestniť do MŠ. Určite ste postrehli informáciu, že Ministerstvo školstva sa vyjadrilo, že rodič bude mať právo na čerpanie pandemickej OČR v čase od 11.1. do 18.1. 2021. Situácia je vážna, denne vyhlasujú krízové situácie v rôznych pracovných sektoroch. Nemožno hovoriť o nejakom ústupe celosvetového problému s ochorením COVID-19. Zatiaľ sme našťastie všetci v kolektíve zdraví. Otázne však je, dokedy. 

S pozdravom, PaedDr. Jana Kmeťová, riaditeľka školy