Čo nás čaká tento týždeň ☀️(celý príspevok po kliknutí na nadpis)

03.05.2021
4.5. 2021 - Liečivé bylinky - zážitkové učenie s Daphne - 2. trieda

6.5. 2021 - O neporiadnom Šmudlovi - zážitkové učenie s Daphne - 3. a 4. trieda