Členský (ZRPŠ) poplatok - do rodičovského združenia Bullka, o.z.

28.09.2022

Milí rodičia,

na Členskej schôdzi dňa 21.9.2022 sme si my - rodičia odsúhlasili poplatok 80 eur do rodičovského združenia Bullka, o.z., ktoré financuje podujatia, aktivity, pomôcky, práčovňu a iné potrebné materiálne vybavenie pre naše deti v MŠ.

Prosím o úhradu poplatku na bankový účet:

                                      SK21 8330 0000 0021 0161 4131

Suma: 80 €

Splatnosť: do 30.11.2022

Popis transakcie: Meno a priezvisko dieťaťa + trieda

V prípade záujmu o dohodnutie splátkového kalendára, píšte prosím na:  ozbullka@gmail.com


                                                                           Veľká vďaka v mene našich detí.

                                                                                                                             predseda Bullka,o.z.