Opatrenia v MŠ kvôli COVID-19

28.02.2020

MILÍ RODIČIA.

V súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 vydalo mesto Bratislava odporúčanie "neorganizovať školské zájazdy a hromadné akcie a nezúčastňovať sa hromadných podujatí" Na základe tohto odporúčania, Miestneho úradu MČ BA-Dúbravka a po dohode všetkých riaditeliek materských škôl v MČ Dúbravka sa v našej MŠ v mesiaci marec 2020 rušia všetky plánované akcie. Žiadame Vás, aby ste zvýšili pozornosť v zdravotnom stave vášho dieťaťa a ak by malo príznaky ochorenia kašeľ, horúčka, tekutina z nosa nechajte ho doma, nedávajte ho do kolektívu detí. Ak učiteľka u dieťaťa pri rannom filtre zistí akékoľvek príznaky, dieťa Vám do kolektívu nezoberie. Dbajte o časté umývanie rúk u detí.Korčuľovanie - marcový termín zrušený tiež. O prípadnom novom termíne (možno začiatok apríla) Vás budeme informovať. Ak by opatrenie pretrvávalo, dohodneme korčuľovanie na ďalší školský rok na dva termíny: jesenný a jarný. Nešírme paniku, ale neberme to ani na ľahkú váhu a rešpektujme vzniknutú situáciu. Verím, že všetko ľahko a rýchlo prejde bez problémov. Ďakujeme za pochopenie a chráňme si vzájomne naše zdravie.


https://www.dubravka.sk/sk/dolezite-oznamy/odporucania-hl-mesta-sr-bratislavy-k-novemu-koronavirusu.html?ind=