16.12. 2020 PRERUŠENIE PREVÁDZKY NAŠEJ MŠ

09.12.2020

Milí rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 16.12. 2020 bude prevádzka MŠ   p r e r u š e n á    z dôvodu odstávky dodávania elektrickej energie na ulici Bullova.