Kontakt

Materská škola Bullova

Bullova 2, Bratislava, 841 01


Podnety, nápady, pripomienky
Predstavensto - Bullka,o.z. (Rada rodičov)

ozbullka@gmail.comFacebook pre rodičov detí navštevujúcich MS Bullova

►   Riaditeľka MŠ

     

     PaedDr. Jana Kmeťová

      tel.: +421 948 874 942

      email: msbullova@dubravka.sk


►  Vedúca školskej jedálne MŠ

       Informácie o platbách za stravu a  vyúčtovanie

      Emilia Štefeková

      tel.: +421 918 360 343
      email: sjbullova@dubravka.sk


Odhlasovanie detí z pobytu a stravy

do 8 :00 daného dňa


      tel.: +421 948 874 943

      (pevná linka, len telefonický hovor)