Vedenie MŠ


poverená riaditeľka

PaedDr. Jana Kmeťová


Rada školy pri materskej škole Bullova

JUDr. Barbora Lord (za rodičov) - predseda

Veronika Murányiová (za rodičov)

Mgr. Marta Jurkovičová (za zriaďovateľa)

Mgr. Art. Magdaléna Škrovanová (za zriaďovateľa)

Ing. Mário Borza (za zriaďovateľa)

Zuzana Čerňanská (za pedagogických zamestnancov)

Katarína Kráľovičová (za nepedagogických zamestnancov)Pani učiteľky


1. trieda  KURIATKA

Lucia Neumahrová (triedna učiteľka)

PaedDr. Jana Kmeťová  (poverená riaditeľka MŠ)


2. trieda  ŽABKY

PhDr. Dominika Černá (triedna učiteľka)

Jana Sobčáková


3. trieda LIENKY

Zuzana Černanská (triedna učiteľka)


4. trieda MOTÝLIKY

Dominika Štefeková (triedna učiteľka)

Soňa OrfanusováUpratovačky

Katarína Kraľovičová

Zuzana Sisiková

Kuchárky

Emília Štefeková - vedúca SJ

Ľubica Szalayová