DENNÝ  HARMONOGRAM

.

                      Prevádzka MŠ: 7.00 h - 17.00h

Otvorenie škôlky

Príchod detí, ranný filter

Hry a činnosti podľa výberu detí

Zdravotné cvičenie


Príchod detí do škôlky do 8:00.

Odhlasovanie detí zo stravy do  8:00 len na tel. č. 0948 874 943

07:00 

Desiata

Osobná hygiena, stolovanie, stravovanie

08:20 - 08:50

Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity


Pobyt vonku

Hry na ŠD, vychádzky do blízkeho okolia, spontánne pohybové aktivity

Obed

Osobná hygiena, stolovanie, stravovanie

11:20 - 12:15

Odpočinok

12:00-14:00

Olovrant

Osobná hygiena, stolovanie, stravovanie

13:45- 14:10

Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Hry a činnosti podľa výberu detí


Odchod detí domov do 17:00.

Koniec prevádzky MŠ

17:00