PREVÁDZKA ŠKOLY  A DENNÝ  HARMONOGRAM

          P R E V Á DZ K A    M Š :   6. 30 h - 17. 00 h

Otvorenie škôlky hlavný vchod o 6.30 - deti prichádzajú do spoločenskej miestnosti 

7.00 h - prevádzka 3. trieda - už otvorený aj vchod cez školský dvor 
7.30 h - prevádzka 4. a 2. trieda

Príchod detí - ranný filter

Hry a činnosti podľa výberu detí

Zdravotné cvičenie

Príchod detí do škôlky do 8:00 !!!

Odhlasovanie detí zo stravy do  8:00 len na tel. č. 0948 874 943 !!!

07:00 

Desiata

Osobná hygiena, stolovanie, stravovanie

08:20 - 08:50

Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

V rámci výchovno-vzdelávacieho plánu každej triedy

Pobyt vonku

Hry na ŠD, vychádzky do blízkeho okolia, spontánne pohybové aktivity

po podaní desiaty

Obed

Osobná hygiena, stolovanie, stravovanie

11:20 - 12:15

Odpočinok

12:00-14:00

Olovrant

Osobná hygiena, stolovanie, stravovanie

13:45- 14:10

Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Hry a činnosti podľa výberu detí

Odchody detí domov:

1. trieda prevádzku končí o 16.30h -  následne deti prejdú do spoločenskej miestnosti do 17.00 h 

2. trieda v prevádzke do 16.00h - následne deti prechádzajú do 1. triedy

3. trieda v prevádzke do 16.30 h - 

4. trieda v prevádzke do 17.00 h - 

Koniec prevádzky MŠ

17:00