Občianske združenie BULLKA, o.z.

Združenie rodičov detí navštevujúcich MŠ Bullova

Email:  ozbullka@gmail.com


Sídlo

Bullka, o.z.
Materská škola Bullova
Bullova 2, Bratislava - Dúbravka, 841 01


Predstavenstvo

Predseda (štatutár):
Jana Šimeg  Veterníková

Podpredseda:
Martin Urbanovský

Hospodár:
Žaneta Šmihulová


Preambula

Združenie je založené za účelom spájať rodičov Materskej školy (MŠ) Bullova, ktoré bude aktívne reprezentovať záujmy detí navštevujúcich túto MŠ, podporovať ich zdravý rozvoj a rozvoj MŠ Bullova ako taký.

Projekty:

Rok 2020:
Projekt "Spoznávame prírodu okolo nás" - zabezpečenie odborného vzdelávacieho programu občianskeho združenia DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja

Rok 2019 :
Projekt "Tanec a hudba v detskom srdiečku" - nákup hudobných a pohybových nástrojov do našej MŠ bol finančne podporený Bratislavským samosprávnym krajom (BSK)

Fakturačné údaje

IČO: 52239225
Číslo účtu: SK21 8330 0000 0021 0161 4131
Banka: Fio Banka, a.s.
Pobočka zahraničnej banky
Dunajská 1, 811 08 Bratislava

Stanovy

Prihláška