Občianske združenie BULLKA

Email:    ozbullka@gmail.com

                   IČO: 52239225


Preambula

Združenie je založené za účelom spájať rodičov a priateľov Materskej školy (MŠ) Bullova, ktoré bude aktívne reprezentovať záujmy detí navštevujúcich túto MŠ, podporovať ich zdravý rozvoj a rozvoj MŠ Bullova ako taký.