BSK projekt - Spoznávame prírodu okolo nás

 


"Spoznávame prírodu okolo nás"   v Materskej škole Bullova


V mesiacoch september až november sa deti našej materskej školy radovali z účasti na vzdelávacom programe zameraného na ochranu prírody organizovanom občianskym združením DAPHNE. Vzdelávací program bol zabezpečený vďaka finančnej podpore z individuálnej dotácie Bratislavského samosprávneho kraja v rámci projektu "Spoznávame prírodu okolo nás" realizovaného OZ Bullka a pedagogickými zamestnancami MŠ Bullova.

Deti sa v rámci tém "V lese to žije" a "Rastlinky" zúčastnili terénnej vychádzky do okolia materskej školy, pri ktorej plnili úlohy lesných obyvateľov. Pomocou ďalekohľadov pozorovali lesných vtákov, hľadali obrázky vtákov pripevnené na stromoch, pozorovali rastlinky, listy ako aj chrobáčikov. Hravou formou deti absolvovali prednášku o rozpoznávaní stromov podľa listov a vtákov podľa peria. Na terénnej vychádzke sa zoznámili s "lesnými pokladmi" - lesnými plodmi, z ktorých potom spoločne tvorili obrázky na chodníku. Nazbierali si rastlinky a listy stromov, ktoré neskôr určovali a rozprávali o ich využití.

V rámci témy "Zvieratká v zime" sa naši škôlkari zoznámili so zvykmi zvierat v zime, s ich kožúškami, ktoré si mohli pohladkať a stopami zvierat, ktoré hľadali a spoznávali pomocou pomôcok z DAPHNE. Zahrali sa na spiaceho medveďa, odlietajúce vtáky a diviaka hľadajúceho žalude. Deti boli poučené, čím kŕmiť vtáčikov v zime, ako si vyrobiť krmivo z loja a semiačok, prečo nedávať vtáčikom chlieb. Ako posledná aktivita bolo vytvorenie prírodných kŕmidiel z borovicových šišiek, neslanej masti a maku a ich následné zavesenie na stromy v areáli materskej školy, aby mohli vtáčiky v zime pozorovať.

V rámci tohto vzdelávacie projektu sa deti ďalej naučili recyklovať odpad (téma "O neporiadnom Šmudlovi"), ako je dôležitá voda a jej cyklus (téma "Kolobeh vody"), a prečo s ňou neplytvať , čo aplikujú pomocou pani učiteliek v každodennom živote v materskej škole. Zistili, že o svoje okolie a prírodu sa treba vedieť postarať a prakticky si to skúsili pri upratovaní areálu škôlky, hrabaní lístia a vytvorením kôpky z lístia pre prezimovanie ježkov. Svoje nové vedomosti o stromoch, hríbikoch a lesných zvieratkách využili škôlkari aj vo svojich výtvarných prácach.

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu, ktorá umožnila materskej škole Bullova zúčastniť sa vzdelávacieho programu DAPHNE, s cieľom interaktívne a hravou formou priblížiť deťom prírodu okolo nás a ekológiu. Ďakujeme aj pani riaditeľke PaedDr. Jane Kmeťoveja pani učiteľkám za spolu-realizáciu projektu. V neposlednom rade poďakovanie patrí aj odborníkom z občianskeho združenia DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie,ktorí hravou formou poskytli deťom nové informácie a poznatky z oblasti prírody a jej ochrany.

OZ Bullka