Akcie v MŠ

Čo nás čaká najbližšie:

OKTÓBER 2022

6.10. 2022 - 9.00 h - Zbierame batérie so Šmudlom - poučný program o separovaní batérii - 3. a 4. tr.

26.10. 2022 - 9.00 h - Divadelné predstavenie "Žabí kráľ" 

26.10. 2022 od 15.00 h - Veľká slávnosť v MŠ - Deň materských škôl - "Tvorivé jesenné dielničky v škôlke" 

27.10. 2022 - 9.15 h - predstavenie žiačok SOŠPg v strednej škole v spoločenskej miestnosti

NOVEMBER 2022

!!! od 7.11. do 11.11. 2022 !!! - súvislý 5 dňový Kurz korčuľovania - zimný št. Harmincova - len pre deti 4. a 3. triedy (po osobnom dohovore s uč.)

21.11.,22.11.,23.11. - Vianočné fotenie detí 

24.11. 2022 - 9.00 h - poučné predstavenie "Malé upratovanie"

29.11. 2022 - Tanečná výzva od Tárajka a Popletajky - natáčanie videa na pieseň "Päste, dlane" aj so žiačkami SOŠPg

DECEMBER 2022

6.12. 2022 - Bam-Bullka víta Mikuláša ! - oslava Mikuláša s balíčkami - dopoludnia

13.12. a 14.12. 2022 dopoludnia - zdobenie medovníčkov (na Vianočnú Bam-Bullku)

14.12. 2022 Bambullka slávi Vianoce ! alebo Vianočná Bam-Bullka - o 15.30 h v priestoroch jedálne SOŠPg - vystúpenie našich Bam-bulkáčov

21.12. 2022 - Alica v krajine Vianoc - divadelné predstavenie 

21.12. 2022 - 9.00 h - Divadelné predstavenie "Alica v krajine zázrakov"

JANUÁR 2023

FEBRUÁR 2023

karneval v MŠ s ujom Ľubom - popoludní od 15.30 h 

MAREC 2023

APRÍL 2023

súvislý 5 dňový plavecký kurz -  plaváreň Bory len pre deti 3. a 4. triedy 

MÁJ 2023

JÚN 2023

********************************************************

Uskutočnené akcie v minulom šk.roku:

10.12.2019 Pečenie a zdobenie medovníkov 

06.12.2019 Mikuláš so starostom 

04.12.2019 Mikuláš so študentkami ŠOŠPg 

05.11.2019     Oslava Dňa materských  škôl a tvorivé dielničky

15.10.2019      Divadlo - Žabí princ

10.09.2019    Koncert - Johan Straus Violin                           Hudbou okolo Európy