2 % z daní za rok 2021  pre MŠ BullovaAj tento rok zbierame pre našu MŠ 2 %.


Minulý rok sme vyzbierali krásnu sumu
985,42 €.

Ďakujeme za Vašu podporu.


Tlačivo pre darovanie 2 % z daní našej MŠ tu  ►☼