2 % z daní za rok 2022  pre MŠ BullovaAj tento rok zbierame pre našu MŠ 2 %.


Minulý rok sme vyzbierali sumu 

483,70 €.

V roku 2022 sme vyzbierali sumu

985,42 €.

Ďakujeme za Vašu podporu.


Tlačivo pre darovanie 2 % z daní našej MŠ tu :